Bojana Kukicanje 316

Bojana Kukicanje 316

Svemirski turizam

Na Zemlji je turizam važna ekonomska grana. Skoro da nema mjesta na koje možete otići.