Bojana Kukicanje 398

Bojana Kukicanje 398

Povijest Šibenika

Iako se grad Šibenik prvi put spominje u 11. stoljeću, tragovi naseljenosti mogu se uočiti