Bojana Kukicanje 404

Bojana Kukicanje 404

Doktrina šoka

Kako su se saznanja iz eksperimenata s ponašanjem i shvaćanjima ljudi pod nasiljem izazvanim stresom