Crochet 2021 1

Crochet 2021 1

Napuštena

Vika ima gotovo četrdeset godina. Iza njega – tri neuspješna braka. Pa, koliko neuspješno –