Grad Samobor planira izgradnju bazena

Grad Samobor prijavio je projekt izgradnje bazena na području nekadašnje vojarne na natječaj u sklopu Urbane aglomeracije Zagreb: Revitalizacija brownfield lokacija.

Prilika je to da Grad ostvari najviše 85% potrebnih sredstava, odnosno 47 milijuna kuna europskog novca za izgradnju bazena, a ostalih 15% sredstava morao bi osigurati iz proračuna. Prema projektu novi bazen na području Samobora bio bi olimpijski, dužine 50 m i širine 25 m. Bio bi natkriven, a uz taj bazen bi se nalazio još jedan manji kao i ostali popratni sadržaji. Uz manji vanjski bazen bili bi i sadržaji s ugostiteljskom i ostalom ponudom.

Važno je napomenuti kako je u ovoj godini Grad osigurao preko pola milijuna kuna za uređenje bazena na Vugrinščaku kako bi se osigurali što kvalitetniji uvjeti za korisnike, a osobito djecu. Osim bazena, među najznačajnijim projektima koje Grad želi sufinancirati europskim sredstvima je Centar izvrsnosti Samobor koji bi obuhvatio centar eno – gastronomije i obrtništva sa slastičarnicom i vinskim centrom, start – up centar za obrte i centar za posjetitelje. Projekt je procijenjen na 30 milijuna eura.

Europskim sredstvima planira se urediti dječje igralište uz Dječji vrtić u Galgovu i opremiti objekt, a u pripremi je i niz manjih projekata iz područja društvenih djelatnosti, kao i projekt daljnjeg uređenja Rudnika sv. Barbara u Rudama.

Pogledajte i druge šeme i heklane radove

Lajk za Heklanje