Heklane Mustre I Radovi 1078

Heklane Mustre I Radovi 1078

IMAM SEBE

“Helen, imam već 48 godina. Prije četiri godine odlučila sam napustiti muža nakon 20 godina