Heklane Mustre I Radovi 150

Heklane Mustre I Radovi 150

PDV i PDV broj

Imam pitanje Imam obrt koji nije u sustavu PDV-a i PDV broj Mogu li pri