Heklane Mustre I Radovi 2094

Heklane Mustre I Radovi 2094

Fiskalizacija

Dolaskom aktualne vlade, pokrenute su aktivnosti za uvođenje projekta fiskalizacije u prometu gotovinom. Iako se