Heklane Mustre I Radovi 326

Heklane Mustre I Radovi 326

Koža na kožu

Nakon presijecanja pupkovine primalja novorođenče stavlja majci na prsa ili trbuh. U dodiru gola koža