Heklane Mustre I Radovi 525

Heklane Mustre I Radovi 525

Charlie Parker 1920-1955

I pedeset godina nakon smrti slavnog jazz glazbenika Charliea Parkera “Birda”, njegova glazba zvuči moderno