Heklani Rad 2019 115

Heklani Rad 2019 115

UPITNIK ŽENA

Jednom je postojala Djevojčica koja je bila usamljena do jednog čarobnog dana. Toliko je sanjala

Kako snimiti CD?

Prije su postojale diskete. Većinom se brzo pogoršavaju i uništavaju nas jer su se podaci