Heklani Rad 2019 77

Heklani Rad 2019 77

Super stadion

Ovaj stadion nije poznat i različit samo po svojoj drugačijoj čelično-betonskoj konstrukciji nego po mnogočemu