Heklani Rad 462

Heklani Rad 462

Kako spavaju ribe?

Kad neko vrijeme promatramo akvarije u svojim domovima, vidimo da naše ribe nikad ne zatvaraju