Heklani Radovi By Vicka 229

Heklani Radovi By Vicka 229

Veza je ples

Svaka veza je poput plesa. Svaki od partnera čini svoje korake, čekajući odgovor. Naš pokret