HEKLANJE

Heklanje 103

Naknada hzz-a ulazi u prihode?

Ulazi li jednokratna isplata naknade za nezaposlene HZZ-a u prihode za obračun i plaćanje poreza na dohodak paušalnih obrtnika? Hvala