Heklanje By Fb 128

Heklanje By Fb 128

Korčula

Srednjedalmatinski otok Korčula pruža se usporedno s nedalekim kopnom smjerom zapad-istok. Dug je 46,8 km,