HeKLANJE BY FB 17

HeKLANJE BY FB 17

Billie Holiday

Billie Holiday, skoro pola stoljeća nakon svoje smrti, ostaje jednom od najpoznatijih i najboljih jazz

Financijski plan udruga

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) koji se primjenjuje od 01.01.2015.