Heklanje By Nani 167

Heklanje By Nani 167

Otvoren Panamski kanal

Panamski kanal, umjetni kanal u najužem dijelu Srednje Amerike koji spaja Atlantski ocean s Tihim,

Zdravstveni turizam

Najstariji, jako specifičan oblik turizma je Zdravstveni turizam. U njemu se stručno i kontrolirano koriste