Heklanje ili kukičanje

Heklanje ili kukičanje je postupak pravljenja tkanine od vune ili konca. Heklanje je slično štrikanju sastoji od provlačenja konca ili vune jedno kroz drugo. Heklanje se razlikuje od štrikanja po tome što je u heklanju samo jedna petlja aktivna i što se koristi samo jedna heklica. Prema nekim teorijama heklanje je poteklo od tradicionalnih ručnih radova u Arabiji, Južnoj Americi ili Kini, ali nema jasnih dokaza da je taj ručni rad rađen prije nego što je postao popularan u Evropi u 19 st. Poznato je da se prva štampana shema pojavila u nizozemskom časopisu početkom 19 st..

Drugi autori tvrde da su tkani, pleteni ili čvorovani primjerci tkanine sačuvani iz veoma davnih vremena, ali da nema sačuvanih primjeraka heklane tkanine u bilo kojoj etnološkoj zbirci, ili arheološkom izvoru prije 19 st. U Irskoj (1845 – 1849) časne sestre su učile žene i djecu heklati. Rad je nošen širom Evrope i Amerike i kupovan zato što je bio jako lijep te zbog humanitarne pomoći koju je to pružalo irskom stanovništvu. Heklica je savijena igla na vrhu a drška joj je najčešće napravljena od pluta, drveta sada u najmodernije doba plastike.

Pogledajte i druge šeme i heklane radove

Lajk za Heklanje