Heklanje Ivona M 2052

Heklanje Ivona M 2052

Obuća za putovanje

Od davnih dana pa i do sada najčešće korišteni materijal za izradu obuče je bio