Heklanje MM 341

Heklanje MM 341

Paklenica

Na površini od 96 km2, uz istočnu obalu Jadranskog mora pa do najviših vrhunaca Velebita,