Heklanje Za Tebe I Mene 2227

Heklanje Za Tebe I Mene 2227

Kako rezati grožđe u jesen

Jedan od najvažnijih načina njege ogrozda je obrezivanje grmlja ljeti nakon berbe. Ovaj događaj ima niz blagotvornih učinaka na rast, količinu i kvalitetu budućeg usjeva.