Heklnje Radovi 83

Heklnje Radovi 83

IMAM SEBE

“Helen, imam već 48 godina. Prije četiri godine odlučila sam napustiti muža nakon 20 godina