Helena Heklanje 2129

Helena Heklanje 2129

Crni novac

Lowell Bergman istražuje drugu stranu međunarodnog poslovanja. Posebnu pozornost daje multinacionalnim kompanijama koje imaju i