Helena Heklanje 2804

Helena Heklanje 2804

Otvoren Louvre

8. studenog 1793. godine otvoren je pariški muzej Louvre, jedan od najvećih svjetskih muzeja. Louvre

Crni novac

Lowell Bergman istražuje drugu stranu međunarodnog poslovanja. Posebnu pozornost daje multinacionalnim kompanijama koje imaju i