Helena Heklanje 3356

Helena Heklanje 3356

RSS – kako i zašto?

RSS (Really Simple Syndication – zaista jednostavne vijesti) je metoda dijeljenja i emitiranja sadržaja kao