Ivana Heklanje 1082

Ivana Heklanje 1082

PDV i PDV broj

Imam pitanje Imam obrt koji nije u sustavu PDV-a i PDV broj Mogu li pri