Ivana Heklanje 258

Ivana Heklanje 258

Nepodnošljiv teret

– Suprug se odmiče od mene – kaže draga djevojčica Anya, sjedeći na stolici pored