HEKLANJE

Ivana Heklanje 362

Zakon o zaštiti na radu

Poslodavci koji imaju čak i jednog zaposlenog radnika, moraju se uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) do