Ljilja Heklanje 98

Ljilja Heklanje 98

Web 3.0

Kratka priča o Semantičkom Webu. Neki stručnjaci smatraju da će Web 3.0 donijeti revoluciju u