Natalija Kukicanje 680

Natalija Kukicanje 680

PDV i PDV broj

Imam pitanje Imam obrt koji nije u sustavu PDV-a i PDV broj Mogu li pri