Nikola 186

Nikola 186

Napuštena

Vika ima gotovo četrdeset godina. Iza njega – tri neuspješna braka. Pa, koliko neuspješno –