Nikola 486

Nikola 486

Doktrina šoka

Kako su se saznanja iz eksperimenata s ponašanjem i shvaćanjima ljudi pod nasiljem izazvanim stresom