Nove Sheme I Heklani Radovi 143

Nove Sheme I Heklani Radovi 143

Kakvi su gosti Slovenci?

Pored mnogobrojnih turista koji svake godine posjećuju Hrvatsku Slovenci su možemo sigurno tvrditi najaktivniji turisti