Nove Sheme I Heklani Radovi 768

Nove Sheme I Heklani Radovi 768

Povijest Šibenika

Iako se grad Šibenik prvi put spominje u 11. stoljeću, tragovi naseljenosti mogu se uočiti