Nove Sheme I Heklani Radovi 967

Nove Sheme I Heklani Radovi 967

Mrijest šarana

Šaran se u našim klimatskim uvjetima mrijesti od kraja travnja do polovine lipnja kada su