Pattern 1012

Pattern 1012

Crni novac

Lowell Bergman istražuje drugu stranu međunarodnog poslovanja. Posebnu pozornost daje multinacionalnim kompanijama koje imaju i