Pattern 821

Pattern 821

Svjetski dan urbanizma

Proslavu Dana urbanizma pokrenuo je još 1949. godine profesor Carlos Maria della Paolera sa sveučilišta