Prakticno Heklanje 47

Prakticno Heklanje 47

Veza je ples

Svaka veza je poput plesa. Svaki od partnera čini svoje korake, čekajući odgovor. Naš pokret