Super Heklanje 195

Super Heklanje 195

Ne potičite laži

Ne potičite laži svoje djece Nikada ni u čemu ne potičite laži svoje djece. Čini