Super Heklanje 288

Super Heklanje 288

Južna Dalmacija

Krajnji jug Hrvatske obale pripada južnoj Dalmaciji. To je vrlo uzak kopneni pojas sa Sjeverozapada