Super Radovi By Marijanka 82

Super Radovi By Marijanka 82

Korporacija

Korporacija istražuje prirodu i spektakularan rast dominantne institucije našeg vremena. Snimke pop kulture, oglašavanja, TV