HEKLANJE

Anne Crochet 83

Istina o APR-u kreditne kartice

Svakako vas ne mogu kriviti ako izrazite nevjericu i izravnu sumnju kada pročitate riječi “niska APR kreditna kartica”. To je

Borba protiv krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica proširena je na svim područjima gdje se uzgaja krumpir i najznačajniji je štetnik krumpira, a napada patliđan i