Bojana Kukicanje 18

Bojana Kukicanje 18

Početna ishrana pastrve

Rani stadiji u proizvodnji riba i račića često zahtijevaju poseban režim ishrane, i upotrebu umjetne