HEKLANJE

Kata Heklanje 608

Stvari koje treba znati o Mastercardu

Kreditna kartica danas je poznata kao plastični novac. Ali proteže granice tipičnog papirnatog novca. Kreditne kartice povećavaju kupovnu moć potrošača

Zaljevska obala za opuštanje

Obala Meksičkog zaljeva je opuštanje definirano obiljem aktivnosti na otvorenom. Utočišta na obali Meksičkog zaljeva pružaju priliku da dođete do

Svjetski dan urbanizma

Proslavu Dana urbanizma pokrenuo je još 1949. godine profesor Carlos Maria della Paolera sa sveučilišta u Buenos Airesu kako bi