HEKLANJE

Marica Heklani Radovi 117

Ugradnja reflektora u strop

1. Priprema stropnog dijela Prije svega, moramo pravilno izmjeriti strop i nacrtati gdje će se nalaziti reflektori. Tamo gdje treba