HEKLANJE

Mica Heklanje 4160

Google – stroj koji misli

Najpoznatija tražilica Google nastala je kao ideja 1996. kada su dvojica studenata Stanford sveučilišta Larry Page i Sergey Brin pokrenuli