HEKLANJE

Kako koračati pokretnim stepenicama?

Danas pokretne stepenice omogućuju prijelaz između katova u trgovačkim centrima. Isto tako, nailazimo na pokretne stepenice u podzemnoj željeznici. Što može biti bolje od odlaska na kat bez trošenja truda? Pa, znate li kako pokretne stepenice koje susrećemo na mnogim mjestima naš svakodnevni život, šetnja?
Koraci pokretnih stepenica povezani su s lancem koji se kreće s privilegijom kotača. Kretanje ovog kotača omogućuje elektromotor. Uz kotač koji omogućuje kretanje, postoji i drugi kotač koji omogućuje lanac da se vratimo s drugog kraja. Ovu strukturu možemo usporediti s lancem i kotačima bicikla. Kliznu preko ovog dvostrukog sustava šina. Sa svake strane stuba nalaze se dva kotača koji im omogućuju klizanje po tračnicama. Tračnice paralelne su jedna drugoj, osim na vrhu i na dnu ljestvice. Na vrhu i dnu unutarnja tračnica ostaje u liniji s onom s vanjske strane. svaki je korak poravnat s prethodnim. Na taj način koraci tvore ravna platforma na kraju stubišta i prođite oko kotača do donjeg dijela pokretnih stepenica.