Ana 103

Ana 103

Financijski plan udruga

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) koji se primjenjuje od 01.01.2015.