Kako zvijezde koje sjaju svemirom proizvode svjetlost?

Kad pogledamo večernje nebo, vidimo kako nam milioni zvijezda trepću. Isto tako, sunce obasjava cijeli naš život toplinom i svjetlošću koju emitira tijekom dana. Pa odakle tim zvijezdama koje milijardama godina emitiraju toplinu i svjetlost u svemiru, kako dobivaju energiju i kako proizvode svjetlost?

Zvijezde su vrlo velike mase. Sve zvijezde kombiniraju molekule vodika u svojim središtima kako bi uravnotežile izvanredan pritisak svojih masa i proizvele energiju reakcijama fuzije, koje one čine težim. Mali dio ove energije koja dolazi do površine nastaje zračenjem u vidljivim (optičkim) valnim duljinama svjetlosti na koje su naše oči osjetljive. Ovisno o masama zvijezda, veći dijelovi ove energije emitiraju se na infracrvenim ili ultraljubičastim valnim duljinama koje ne možemo vidjeti.

Ova svjetlost koju emitiraju zvijezde i sunce putuje milijardama kilometara i doseže naš svijet.

Novosti s bloga

Je li moguće vjenčati se jednom zauvijek? Većinu žena zanimaju 2 pitanja – “Kada ću

Okrutno smo prevareni

Okrutno smo prevareni, rekavši da da bismo imali novac, moramo raditi ono što donosi novac.